భావించి తెలుసుకొంటే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భావించి తెలుసుకొంటే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| భావించి తెలుసుకొంటే భాగ్యఫలము | ఆవలీవలి ఫలము లంగజ జనకుడె ||

చ|| దానములలో ఫలము, తపములలో ఫలము | మోసములలో ఫలము ముకుందుడె |
జ్ఞానములలో ఫలము జపములలో ఫలము | నానా ఫలములును నారాయణుడె ||

చ|| విమతులలో ఫలము వేదములలో ఫలము | మనసులోని ఫలము మాధవుడె |
దినములలో ఫలము తీర్థ యాత్రల ఫలము | ఘనపుణ్య ఫలము కరుణాకరుడె ||

చ|| సతత యోగఫలము చదువులలో ఫలము | అతిశయోన్నత ఫలము యచ్యుతుడె |
యతులలోని ఫలము జితకామిత ఫలము | క్షితి మోక్షము ఫలము శ్రీవేంకటేశుడె ||


BAviMci telusukoMTE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| BAviMci telusukoMTE BAgyaPalamu | AvalIvali Palamu laMgaja janakuDe ||

ca|| dAnamulalO Palamu, tapamulalO Palamu | mOsamulalO Palamu mukuMduDe |
j~jAnamulalO Palamu japamulalO Palamu | nAnA Palamulunu nArAyaNuDe ||

ca|| vimatulalO Palamu vEdamulalO Palamu | manasulOni Palamu mAdhavuDe |
dinamulalO Palamu tIrtha yAtrala Palamu | GanapuNya Palamu karuNAkaruDe ||

ca|| satata yOgaPalamu caduvulalO Palamu | atiSayOnnata Palamu yacyutuDe |
yatulalOni Palamu jitakAmita Palamu | kShiti mOkShamu Palamu SrIvEMkaTESuDe ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/03/annamayya-samkirtanalu-tatwamulu_27.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |