భావమెరిగిన నల్లబల్లి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భావమెరిగిన నల్లబల్లి (రాగం: ) (తాళం : )

భావమెరిగిన నల్లబల్లి చెన్నుడా
నావద్దనే వుండుమీ నల్లబల్లి చెన్నుడా

వేసరక నీవు నాతో వేమారు జేసినట్టి
బాసలు నమ్మితి నల్లబల్లి చెన్నుడా
వాసికి వన్నెకు నీకు వలచి చొక్కితి నేను
నా సూటికే మన్నించు నల్లబల్లి చెన్నుడా

క్రియ గూడ నేను నీ కేలువట్టి పెండ్లాడితి
బయలీదించకు నల్లబల్లి చెన్నుడా
ప్రియములు రెట్టింప బెనగితి నిందాకా
నయములు చూపుమీ నల్లబల్లి చెన్నుడా

యెనసితి విటు నన్ను నియ్యకోలు సేసుకొని
పనుపడె రతి నల్లబల్లి చెన్నుడా
ఘన శ్రీవేంకటాద్రిపై కందువ నేలుకొంటివి
నను నిందరిలోపల నల్లబల్లి చెన్నుడా


bhAvamerigina nallaballi (Raagam: ) (Taalam: )

bhAvamerigina nallaballi chennuDA
nAvaddanE vuMDumI nallaballi chennuDA


vEsaraka nIvu nAtO vEmAru jEsinaTTi
bAsalu nammiti nallaballi chennuDA
vAsiki vanneku nIku valachi chokkiti nEnu
nA sUTikE manniMchu nallaballi chennuDA


kriya gUDa nEnu nI kEluvaTTi peMDlADiti
bayalIdiMchaku nallaballi chennuDA
priyamulu reTTiMpa benagiti niMdAkA
nayamulu chUpumI nallaballi chennuDA


yenasiti viTu nannu niyyakOlu sEsukoni
panupaDe rati nallaballi chennuDA
ghana SrIvEMkaTAdripai kaMduva nElukoMTivi
nanu niMdarilOpala nallaballi chennuDA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |