భామ శృంగారించు భావమే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భామ శృంగారించు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| భామ శృంగారించు భావమే యందము | కాముని రతిసాటి కాంతులీలాగు ||

చ|| పూవొకటి వికసించె పున్నమి చంద్రుని వలెనే | పూవుమీద మరిరెండు పూలుబూసె |
రెండు పూవుల నడుమ పూసెనొకపువ్వు | పూవు కింద ముప్పదిరెండు మొగ్గలెత్తె ||

చ|| పక్షి యొక్కటి వాలె భద్రేభమనగాను | పక్షిమీదను రెండు పక్షులాయెను |
రెండు పక్షుల నడుమనే వ్రాలె నొక పక్షి | పక్షితో జోడుగా పలికే నొకపక్షి ||

చ|| చిగురునే రెంటి చెందామరో యనగ | చిగురు మీదను రెండు చిగురులెత్తె |
చిగురుబోణి యింట శ్రీ వేంకటేశుడు | చిగురు లోపలి తేనె చెలగి చవిచూచె ||


BAma SRuMgAriMcu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| BAma SRuMgAriMcu BAvamE yaMdamu | kAmuni ratisATi kAMtulIlAgu ||

ca|| pUvokaTi vikasiMce punnami caMdruni valenE | pUvumIda marireMDu pUlubUse |
reMDu pUvula naDuma pUsenokapuvvu | pUvu kiMda muppadireMDu moggalette ||

ca|| pakShi yokkaTi vAle BadrEBamanagAnu | pakShimIdanu reMDu pakShulAyenu |
reMDu pakShula naDumanE vrAle noka pakShi | pakShitO jODugA palikE nokapakShi ||

ca|| cigurunE reMTi ceMdAmarO yanaga | ciguru mIdanu reMDu cigurulette |
cigurubONi yiMTa SrI vEMkaTESuDu | ciguru lOpali tEne celagi cavicUce ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |