భామనోచిన నోము ఫలము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భామనోచిన నోము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| భామనోచిన నోము ఫలము సఫలముగాను | కామతాపంబునకు కాండవమునోమె ||

చ|| కొమ్మ చలిమందులకు గొంతిదామెర నోమె | కమ్మదావులకు మును గౌరి నోమె |
నెమ్మతిని కన్నీట నిండు గొలకులు నోమె | ముమ్మడించిన వగల ముచ్చింత నోమె ||

చ|| చెదరు గందంబునకు చిట్టిబొట్టు నోమె | కదియు పులకులకు మొలకుల నోము నోమె |
ముదిత మాటాడకిదె మోనదాగెలు నోమె | పొదలు చెమటలకు నినువుల నోము నోమె ||

చ|| నెలత మొగమునకు వెన్నెల మించులటు నోమె | వెలయుగాంతికి వీధివెలుగు దా నోమె |
ఎలమితోదిరు వేంకటేశుగూడి | లలితాంగి నిచ్చకల్యాణంబు నోమె ||


BAmanOcina nOmu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| BAmanOcina nOmu Palamu saPalamugAnu | kAmatApaMbunaku kAMDavamunOme ||

ca|| komma calimaMdulaku goMtidAmera nOme | kammadAvulaku munu gauri nOme |
nemmatini kannITa niMDu golakulu nOme | mummaDiMcina vagala mucciMta nOme ||

ca|| cedaru gaMdaMbunaku ciTTiboTTu nOme | kadiyu pulakulaku molakula nOmu nOme |
mudita mATADakide mOnadAgelu nOme | podalu cemaTalaku ninuvula nOmu nOme ||

ca|| nelata mogamunaku vennela miMculaTu nOme | velayugAMtiki vIdhivelugu dA nOme |
elamitOdiru vEMkaTESugUDi | lalitAMgi niccakalyANaMbu nOme ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |