భక్త సులభుడును పరతంత్రుడు హరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భక్త సులభుడును (రాగం:సాళంగం ) (తాళం : )

భక్త సులభుడును పరతంత్రుడు హరి
యుక్తిసాధ్య మిదె యొకరికీ గాడు

నినుపగులోకముల నిండిన విష్ణుడు
మనుజుడ నాలో మనికియయ్యె
మునుకొని వేదముల ముడిగినమంత్రము
కొననాలికలలో గుదురై నిలిచె

యెలమి దేవతలనేలినదేవుడు
నలుగడ నదముని నను నేలె
బలుపగు లక్ష్మీపతియగుశ్రీహరి
యిల మాయింటను యిదివో నిలిచె

పొడవుకు బొడవగు పురుషోత్తముడిదె
బుడిబుడి మాచేత బూజగొనె
విడువ కిదివో శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు
బడివాయడు మాపాలిట నిలిచి


Bhakta sulabhudunu (Raagam:Saalamgam ) (Taalam: )

Bhakta sulabhudunu paratamtrudu hari
Yuktisaadhya mide yokarikee gaadu

Ninupagulokamula nimdina vishnudu
Manujuda naalo manikiyayye
Munukoni vaedamula mudiginamamtramu
Konanaalikalalo gudurai niliche

Yelami daevatalanaelinadaevudu
Nalugada nadamuni nanu naele
Balupagu lakshmeepatiyagusreehari
Yila maayimtanu yidivo niliche

Podavuku bodavagu purushottamudide
Budibudi maachaeta boojagone
Viduva kidivo Sree vaemkataesvarudu
Badivaayadu maapaalita nilichi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |