భక్తినీపై దొకటె పరమసుఖము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భక్తినీపై దొకటె (రాగం: ) (తాళం : )

భక్తినీపై దొకటె పరమసుఖము
యుక్తిజూచిన నిజం బొక్కటేలేదు

కులమెంత గలిగెనది కూడించు గర్వంబు
చలమెంత గలిగెనది జగడమే రేచు
తలపెంత పెంచినా తగిలించు కోరికలు
యెలమి విజ్ఞానంబు యేమిటాలేదు

ధనమెంత గలిగెనది దట్టమౌలోభంబు
మొనయు చక్కదనంబు మోహములు రేచు
ఘనవిద్య గలిగినను కప్పు పై పై మదము
యెనయగ పరమ పద మించుకయులేదు

తరుణులెందరు అయిన తాపములు సమకూడు
సిరులెన్ని గలిగినను చింతలేపెరుగు
యిరవయిన శ్రీవేంకటేశు నినుకొలువగా
పెరిగె నానందంబు బెళకులికలేవు


Bhaktineepai dokate (Raagam: ) (Taalam: )

Bhaktineepai dokate paramasukhamu
Yuktijoochina nijam bokkataelaedu

Kulamemta galigenadi koodimchu garvambu
Chalamemta galigenadi jagadamae raechu
Talapemta pemchinaa tagilimchu korikalu
Yelami vij~naanambu yaemitaalaedu

Dhanamemta galigenadi dattamaulobhambu
Monayu chakkadanambu mohamulu raechu
Ghanavidya galiginanu kappu pai pai madamu
Yenayaga parama pada mimchukayulaedu

Tarunulemdaru ayina taapamulu samakoodu
Sirulenni galiginanu chimtalaeperugu
Yiravayina sreevaemkataesu ninukoluvagaa
Perige naanamdambu belakulikalaevu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |