బడి బడి తిరిగాడీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
బడి బడి తిరిగాడీ (రాగం: ) (తాళం : )

ప : బడి బడి తిరిగాడీ బాలకృష్ణుడు
ఎడయని జాణగదే ఈ బాలకృష్ణుడు

చ : చొక్కుచు సోలుచువచ్చి సుదతులు ఎత్తుకుంటే
పక్కన నవ్వులు నవ్వీ బాలకృష్ణుడు
ఇక్కువకూ చేయిచాచి ఏడనైన తొంగిచూచి
ఎక్కుడు గామిడికద ఈ బాలకృష్ణుడు

చ : చన్నులంటి సారె సారె చవిగా ముద్దులువెట్టి
పన్నీకదే మోహమెల్ల బాలకృష్ణుడు
సన్నలనే మొక్కు మొక్కి సమ్మతిపై ఎదదీసి
ఎన్నేసి నేర్చినాడే బాలకృష్ణుడు

చ : నిండుకాగిట నించి నేరుపులు పచరించీ
పండు మాటలాడీకదే బాలకృష్ణుడు
అండనే శ్రీవేంకటాద్రి న్యాయమెరిగి తాకూడే
ఎండనీడ కన్నులతో బాలకృష్ణుడు


baDi baDi tirigADI (Raagam: ) (Taalam: )

baDi baDi tirigADI bAlakrushNuDu
eDayani jANagadE I bAlakrushNuDu

chokkuchu sOluchuvachchi sudatulu ettukuMTE
pakkana navvulu navvI bAlakrushNuDu
ikkuvaku cheyichAchi EDanaina toMgichUchi ekkaDu gAmiDikada I bAlakrushNuDu

channulaMTi sAre sAre chavigA mudduluveTTi
pannI kadE mOhamella bAlakrushNuDu
sannalanE mokkumokki sammatipai edadIsi
ennEsi nErchinADE balakrushNuDu

niMDukAgiTa niMchi nErupulu pachariMchI
paMDu mATalADIkadE balakrushNuDu
aMDanE SrIvEMkaTAdri nyAyamerigi tAkUdE eMDanIDa kannulatO balakrushNuDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

[ఆడిఓ]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |