ప్రపన్నులకు

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
ప్రపన్నులకు నిద (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ప్రపన్నులకు నిది పరమాచారము | విపరీతాచారము విడువగవలయు ||

చ|| భగవదపచారము భాగవతాపచారము | దగులక దేవతాంతరము మాని |
నగధరు శరణము నమ్మి యాచార్యుని | బగివాయనిదే పరమవైష్ణవము ||

చ|| దురహంకారము దుఃఖము సుఖమును | బొరయక ప్రాకృతుల పొంత బోవక |
దరిశనాభిమానాన ధర్మము వదలక | పరిశుద్ధి నుండుటే పరమవైష్ణవము ||

చ|| ఉపాయాంతరము లొల్లక భక్తిచేపట్టి | యెపుడూ దీర్థప్రసాదేచ్ఛతోడ |
నిపుణత శ్రీవేంకటనిలయుడే గతియని | ప్రపత్తి గలుగుటే పరమవైష్ణవము ||


prapannulaku nidi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| prapannulaku nidi paramAcAramu | viparItAcAramu viDuvagavalayu ||

ca|| BagavadapacAramu BAgavatApacAramu | dagulaka dEvatAMtaramu mAni |
nagadharu SaraNamu nammi yAcAryuni | bagivAyanidE paramavaiShNavamu ||

ca|| durahaMkAramu duHKamu suKamunu | borayaka prAkRutula poMta bOvaka |
dariSanABimAnAna dharmamu vadalaka | pariSuddhi nuMDuTE paramavaiShNavamu ||

ca|| upAyAMtaramu lollaka BakticEpaTTi | yepuDU dIrthaprasAdEcCatODa |
nipuNata SrIvEMkaTanilayuDE gatiyani | prapatti galuguTE paramavaiShNavamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |