పొద్దికనెన్నడు వొడచునొ పోయిన చెలిరాదాయను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పొద్దికనెన్నడు వొడచునొ (రాగం:సామంతం ) (తాళం : )

పొద్దికనెన్నడు వొడచునొ పోయిన చెలిరాడాయను
నిద్దుర గంటికి దోపదు నిమిషంబొక యేడు

కన్నుల నవ్వెడి నవ్వులు గబ్బితనంబుల మాటలు
నున్నవి యొయ్యారంబులు నొచ్చిన చూపులును
విన్నదనంబుల మఱపులు వేడుక మీరిన యలపులు
సన్నపు జెమటలు దలచిన ఝల్లనె నా మనసు

ఆగిన రెప్పల నీరును నగ్గలమగు పన్నీటను
దోగియు దోగని భావము దోచిన పయ్యెదయు
కాగిన దేహపు సెకలును కప్పిన పువ్వుల సొరబులు
వేగిన చెలి తాపమునకు వెన్నెల మండెడిని

దేవశిఖామణి తిరుమల దేవుని దలచిన బాయక
భావించిన యీ కామిని భావము లోపలను
ఆ విభుడే తానుండిక నాతడె తానెఱగగవలె
నీ వెలదికి గల విరహంబేమని చెప్పుదము


Poddikanennadu vodachuno (Raagam: saamamtam) (Taalam: )

Poddikanennadu vodachuno poyina cheliraadaayanu
Niddura gamtiki dopadu nimishamboka yaedu

Kannula navvedi navvulu gabbitanambula maatalu
Nunnavi yoyyaarambulu nochchina choopulunu
Vinnadanambula ma~rapulu vaeduka meerina yalapulu
Sannapu jematalu dalachina jhallane naa manasu

Aagina reppala neerunu naggalamagu panneetanu
Dogiyu dogani bhaavamu dochina payyedayu
Kaagina daehapu sekalunu kappina puvvula sorabulu
Vaegina cheli taapamunaku vennela mamdedini

Daevasikhaamani tirumala daevuni dalachina baayaka
Bhaavimchina yee kaamini bhaavamu lopalanu
Aa vibhudae taanumdika naatade taane~ragagavale
Nee veladiki gala virahambaemani cheppudamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

https://www.youtube.com/watch?v=BYbEcwbi_lE


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |