పొదలె నిండు కళల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పొదలె నిండు కళల (రాగం:ఆనందభైరవి ) (తాళం :ఆది )

పొదలె నిండు కళల పున్నమి నేడు
అదను దప్పక జాజ రాడుదువు రావయ్యా

జలజాక్షి మోమునను చంద్రోదయమాయ
నెలకొన్న నవ్వుల వెన్నెల గాసెను
కలికి కన్నుల నల్ల కలువలు వికసించె
అలరి యీకెతో జాజ రాడుదువు రావయ్యా

యెనసి జవ్వనమున నేతెంచె వసంతకాల
మొనరి మోవి చిగురు లుప్పతిల్లెను
గొనకొన్న తురుమున కూడె తుమ్మిదమూక
అనుమానించక జాజ రాడుదువు రావయ్యా

కుంకుమ చెమట చను కొప్పెరల నిండుకొనె
కొంకక గోళ్ళే బుఱ్ఱటకొమ్ము లాయెను
లంకెలై శ్రీవేంకటేశ లలనతో కూడితివి
అంకెల నేపొద్దూ జాజ రాడుదువు రావయ్యా


podale niMDu kaLala (Raagam: ) (Taalam: )

podale niMDu kaLala punnami nEDu
adanu dappaka jAja rADuduvu rAvayyA

jalajAkshi mOmunanu chaMdrOdayamAya
nelakonna navvula vennela gAsenu
kaliki kannula nalla kaluvalu vikasiMche
alari yIketO jAja rADuduvu rAvayyA

yenasi javvanamuna nEteMche vasaMtakAla
monari mOvi chiguru luppatillenu
gonakonna turumuna kUDe tummidamUka
anumAniMchaka jAja rADuduvu rAvayyA

kuMkuma chemaTa chanu kopperala niMDukone
koMkaka gOLLE bu~r~raTakommu lAyenu
laMkelai SrIvEMkaTESa lalanatO kUDitivi
aMkela nEpoddU jAja rADuduvu rAvayyA


బయటి లింకులు[మార్చు]

PodaleNiMdukaLalapunnaminEdu_BKP

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |