పొత్తుల మగడవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పొత్తుల మగడవు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పొత్తుల మగడవు పొరుగున నుండగ | తత్తరమింతేసి తమకేలనయ్యా ||

చ|| యేపున నీమోము యిటు నేజూచిన | చూపు లాపెమై చురకనెను |
ఆపొద్దు నీతో నాడిన మాటల | తీపులు దనకటు తిన జేదాయ ||

చ|| నడుమ నే నీతో నవ్విన వెన్నెల | కడనాపెకు జీకటులాయ |
చిడుముడు నే నిను జెనకిన సరసము | వెడ వెడ దనకవి విరసములాయ ||

చ|| వెస నా మోవులవిందు నీకిడిన | వసిగొని నాపెకు బగలాయ |
యెసగిన శ్రీ వేంకటేశు మమ్మిద్దరి | గొసరికూడితివి గురి దనకాయ ||


pottula magaDavu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pottula magaDavu poruguna nuMDaga | tattaramiMtEsi tamakElanayyA ||

ca|| yEpuna nImOmu yiTu nEjUcina | cUpu lApemai curakanenu |
Apoddu nItO nADina mATala | tIpulu danakaTu tina jEdAya ||

ca|| naDuma nE nItO navvina vennela | kaDanApeku jIkaTulAya |
ciDumuDu nE ninu jenakina sarasamu | veDa veDa danakavi virasamulAya ||

ca|| vesa nA mOvulaviMdu nIkiDina | vasigoni nApeku bagalAya |
yesagina SrI vEMkaTESu mammiddari | gosarikUDitivi guri danakAya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |