పొడగంటిమయ్య మిమ్ము పురుషోత్తమా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పొడగంటిమయ్య (రాగం:ఆటతాళం ) (తాళం : )

పొడగంటిమయ్య మిమ్ము పురుషోత్తమా మమ్ము
నెడయకవయ్య కోనేటి రాయడా

కోరిమమ్ము నేలినట్టి కులదైవమా, చాల
నేరిచి పెద్దలిచ్చిన నిధానమా
గారవించి దప్పిదీర్చు కాలమేఘమా, మాకు
చేరువజిత్తములోని శ్రీనివాసుడా

భావింప గైవసమైన పారిజాతమా, మమ్ము
చేవదేర గాచినట్టి చింతామణీ
కావించి కోరికలిచ్చే కామధేనువా, మమ్ము
తావై రక్షించేటి ధరణీధరా

చెడనీక బ్రతికించే సిద్ధమంత్రమా, రోగా
లడచి రక్షించే దివ్యౌషధమా
బడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా, మమ్ము
గడియించినట్టి శ్రీ వేంకటనాథుడా


Podagamtimayya (Raagam:attataalam ) (Taalam: )

Podagamtimayya mimmu purushottamaa mammu
Nedayakavayya konaeti raayadaa

Korimammu naelinatti kuladaivamaa, chaala
Naerichi peddalichchina nidhaanamaa
Gaaravimchi dappideerchu kaalamaeghamaa, maaku
Chaeruvajittamuloni sreenivaasudaa

Bhaavimpa gaivasamaina paarijaatamaa, mammu
Chaevadaera gaachinatti chimtaamanee
Kaavimchi korikalichchae kaamadhaenuvaa, mammu
Taavai rakshimchaeti dharaneedharaa

Chedaneeka bratikimchae siddhamamtramaa, rogaa
Ladachi rakshimchae divyaushadhamaa
Badibaayaka tirigae praanabamdhudaa, mammu
Gadiyimchinatti Sree vaemkatanaathudaa

బయటి లింకులు[మార్చు]

Podagantimayya---KJ

Podagantimayya---Mohana---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |