పేరంటాండ్లు పాడరే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పేరంటాండ్లు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పేరంటాండ్లు పాడరే పెండ్లివేళ | సారెసారె నిద్దరికి సంతోషవేళ ||

చ|| చిత్తజు తల్లికి వేగ సింగారించరె మీరు | తత్తరించేరిది ముహూర్తపువేళ |
హత్తి తలబాలు నారాయణుని బోయమనరే | పొత్తుల నిద్దరికిని బువ్వపువేళ ||

చ|| పాలవెల్లి కూతురుకు పసపుల నలచరే | చాలించరేజోలి వీడుచదివే వేళ |
పాలుపడీ పరపులు పరచరే దేవునికి | నాలుగోదినము నేడూ నాగవల్లి వేళ ||

చ|| అంది బాగాలియ్యరే అలుమేలుమంగకును | కందువ శ్రీ వేంకటేశుగలసే వేళ |
గందము గస్తూరి నీరె ఘనరతినలరసరి- | కుండకీ యిద్దరు నికగొలువుండేవేళ ||


pEraMTAMDlu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pEraMTAMDlu pADarE peMDlivELa | sAresAre niddariki saMtOShavELa ||

ca|| cittaju talliki vEga siMgAriMcare mIru | tattariMcEridi muhUrtapuvELa |
hatti talabAlu nArAyaNuni bOyamanarE | pottula niddarikini buvvapuvELa ||

ca|| pAlavelli kUturuku pasapula nalacarE | cAliMcarEjOli vIDucadivE vELa |
pAlupaDI parapulu paracarE dEvuniki | nAlugOdinamu nEDU nAgavalli vELa ||

ca|| aMdi bAgAliyyarE alumElumaMgakunu | kaMduva SrI vEMkaTESugalasE vELa |
gaMdamu gastUri nIre Ganaratinalarasari- | kuMDakI yiddaru nikagoluvuMDEvELa ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

PeranTanDluPadarePelliVela


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |