పెరిగినాడు చూడరో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పెరిగినాడు చూడరో (రాగం: ) (తాళం : )

పెరిగినాడు చూడరో పెద్ద హనుమంతుడు
పరగి నానా విద్యల బలవంతుడు ||

రక్కసుల పాలిటి రణరంగ శూరుడు
వెక్కసపు ఏకాంగ వీరుడు
దిక్కులకు సంజీవి తెచ్చిన ధీరుడు
అక్కజమైనట్టి ఆకారుడు ||

లలిమీరిన యట్టి లావుల భీముడు
బలు కపికుల సార్వభౌముడు
నెలకొన్న లంకా నిర్థూమధాముడు
తలపున శ్రీరాము నాత్మారాముడు ||

దేవకార్యముల దిక్కువరేణ్యుడు
భావింపగల తపః ఫల పుణ్యుడు
శ్రీవేంకటేశ్వర సేవాగ్రగణ్యుడు
సావధానుడు సర్వశరణ్యుడు ||


periginADu cUDarO (Raagam: ) (Taalam: )

periginADu cUDarO pedda hanumaMtuDu
paragi nAnA vidyala balavaMtuDu ||
rakkasula pAliki raNaraMga SUruDu
vekkasapu EkAMga vIruDu
dikkulaku saMjIvi techchina dhIruDu
akkajamainaTTi AkAruDu ||
lalimIrina yaTTi lAvula bhImuDu
balu kapikula sArwabhaumuDu
nelakonna laMkA nirthUmadhAmuDu
talapuna SrIrAmu nAtmArAmuDu ||
dEvakAryamula dikkuvarENyuDu
bhAviMpagala tapa@h phala puNyuDu
SrIvEMkaTESwara sEvAgragaNyuDu
sAvadhAnuDu sarwaSaraNyuDu ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

PeriginaduChudaro


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |