పెట్టిననీ వెఱుగుదు పెనుదిక్కు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పెట్టిననీ వెఱుగుదు (రాగం:ధన్నాసి ) (తాళం : )

పెట్టిననీ వెఱుగుదు పెనుదిక్కు
జట్టిగా శ్రీహరి నీకు శరణు చొచ్చితిమి

కర్మమూలమైనట్టికాయము మోచి నేను
కర్మము విడువబోతే కడుసంగతా
మర్మమెఱిగిననీవే మాయల గట్టుండగాను
పేర్మి నే విడువబోతే బిగియదా కట్టు

బమ్ధములమైనట్టిప్రపంచమందు నుండి
బంధము బాసేనంటే బాసునా అది
అంధకారమైనట్టిఅజ్ఞానాన దోసితివి
అంధకారమున వెలు గరసితే గలదా

నిచ్చలు నీ సంసారపునీరధిలోన మునిగి
చొచ్చి వెళ్ళి చేరేనంటే జోటు గలదా
యిచ్చట శ్రీవేంకటేశ యిహమందే పరమిచ్చి
అచ్చు మోపి యేలగా నే నన్నియు దెలిసితి


Pettinanee ve~rugudu (Raagam:Dhannaasi ) (Taalam: )

Pettinanee ve~rugudu penudikku
Jattigaa sreehari neeku saranu chochchitimi

Karmamoolamainattikaayamu mochi naenu
Karmamu viduvabotae kadusamgataa
Marmame~riginaneevae maayala gattumdagaanu
Paermi nae viduvabotae bigiyadaa kattu

Bamdhamulamainattiprapamchamamdu numdi
Bamdhamu baasaenamtae baasunaa adi
Amdhakaaramainattiaj~naanaana dositivi
Amdhakaaramuna velu garasitae galadaa

Nichchalu nee samsaarapuneeradhilona munigi
Chochchi velli chaeraenamtae jotu galadaa
Yichchata sreevaemkataesa yihamamdae paramichchi
Achchu mopi yaelagaa nae nanniyu delisiti


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |