పులుగు చెప్పెడి నదె పొంచి మాగురుడు నీకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పులుగు చెప్పెడి (రాగం:ముఖారి ) (తాళం : )

పులుగు చెప్పెడి నదె పొంచి మాగురుడు నీకు
తలచుకో నేడు నీవు దాచినర్థము

యిలమీద తమసొమ్ము లెవ్వరివద్ద నుండినా
తలపిడి కొలుపిడి తగిలినట్టు
తొలుత పంచేంద్రియపుదొంగలవద్ద నున్నాడ
వెలా నీసొమ్మనుచు విడిపించుకొనవే

చేరి తమవూరివారి చెఱపటుకొని పోతే
కోరి కుయివోయి తెచుకొన్నట్టు
వూరక నీకుక్షిలోనవున్న నన్ను నీమాయ
వీరాన బెఱవట్టెను విడిపించుకొనవే

బడిదప్పి తిరిగేటిపడుచుల తమవారు
తడయక తెచ్చుక ఆదరించినట్టు
వెడబుద్ది దిరిగేను వెఱ్రిని శ్రీవేంకటేశ
విడువక అజ్ఞానినన్ను విడిపించుకొనవే


Pulugu cheppedi (Raagam: Mukhaari) (Taalam: )

Pulugu cheppedi nade pomchi maagurudu neeku
Talachuko naedu neevu daachinarthamu

Yilameeda tamasommu levvarivadda numdinaa
Talapidi kolupidi tagilinattu
Toluta pamchaemdriyapudomgalavadda nunnaada
Velaa neesommanuchu vidipimchukonavae

Chaeri tamavoorivaari che~rapatukoni potae
Kori kuyivoyi techukonnattu
Vooraka neekukshilonavunna nannu neemaaya
Veeraana be~ravattenu vidipimchukonavae

Badidappi tirigaetipaduchula tamavaaru
Tadayaka techchuka aadarimchinattu
Vedabuddi dirigaenu ve~rrini sreevaemkataesa
Viduvaka aj~naaninannu vidipimchukonavae


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |