పుట్టుభోగులము నేము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పుట్టుభోగులము నేము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పుట్టుభోగులము నేము భువి హరిదాసులము | నట్టనడిమి దొరలు నాకీయవలెనా ||

చ|| పల్లకీలు నందనాలు పడివాగె తేజీలు |
     వెల్లివిరి మహాలక్ష్మీ విలాసములు |
     తల్లియాకె మగనినే దైవమని కొలిచేము |
     వొల్లగే మాకే సిరులు వొరులీయవలెనా ||

చ||గ్రామములురత్నములు గజముఖ్య వస్తువులు |
    ఆమని భూకాంతకు నంగభేదాలు ||
    భామిని యాకె మగని ప్రాణధారి లెంకలము |
    వోమి మాకాతడే యిచ్చీ వొరులీయవలెనా ||

చ||పసగల పదవులు బ్రహ్మ నిర్మితములు |
    వెస బ్రహ్మ తండ్రి శ్రీ వేంకటేశుడు |
    యెసగి యాతడే మమ్మునేలి యిన్నియు నిచ్చె |
    వొసగిన మాసొమ్ములు వొరులీయవలెనా ||


puTTuBOgulamu nEmu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| puTTuBOgulamu nEmu Buvi haridAsulamu | naTTanaDimi doralu nAkiyyavalenA ||

ca|| pallakIlu naMdanAlu paDivAge tEjIlu | vellaviri mahAlakShmI vilAsamulu |
talliyAke maganinE daivamani kolicEmu | vollagE mAkE sirulu voruliyyavalenA ||

ca|| grAmamulu vastramulu gajamuKya vastuvulu | Amani BUkAMtaku naMgaBEdAlu ||
BAmini yAke magani prANadhAri leMkalamu | vOli mAkAtaDE yiccI voruliyyavalenA ||

ca|| pasagala padavulu brahma nirmitamulu | vesa brahmataMDri SrI vEMkaTESuDu |
yesagi yAtaDE mammunEli yinniyu nicce | vosagina mAsommulu voruliyyavalenA ||

బయటి లింకులు[మార్చు]

PUTTU-BHOGALAMU


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |