పుట్టినట్టె వున్న వాడ పోలేదు రాలేదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పుట్టినట్టె వున్న (రాగం:ధన్నాసి ) (తాళం : )

పుట్టినట్టె వున్న వాడ పోలేదు రాలేదు
ఇట్టె నీదాసుడనైతి యెంగిలెల్ల బాపె

వెలినున్న జగమెల్ల విష్ణుడ నీమహిమే
అలరి నాలోన నీవే అంతరాత్మవు
తెలిసి నేనున్న చోటే దివ్యవైకుంఠము
వెలలేనినరకములవెరపెల్ల దీరె

తనువుతోనుండేది నీతల చినతలపేనా
మనుపుసంసారము నీమాయచేతిదే
పనులనాకర్మము నీపంచినట్టి పనుపే
మనసులోపలియనుమానమెల్ల బాసె

తెరమరుగుదినాలు వుడ నీకల్పితమే
సొరిది యీసురలెల్ల చుట్టాలే నాకు
నిరతి శ్రీ వేంకటేశ నీ మరగు చొచ్చి నేడు
గురునియానతిచేత గొంకులెల్లా బాసె


Puttinatte vunna (Raagam:Dhannaasi ) (Taalam: )

Puttinatte vunna vaada polaedu raalaedu
Itte needaasudanaiti yemgilella baape

Velinunna jagamella vishnuda neemahimae
Alari naalona neevae amtaraatmavu
Telisi naenunna chotae divyavaikumthamu
Velalaeninarakamulaverapella deere

Tanuvutonumdaedi neetala chinatalapaenaa
Manupusamsaaramu neemaayachaetidae
Panulanaakarmamu neepamchinatti panupae
Manasulopaliyanumaanamella baase

Teramarugudinaalu vuda neekalpitamae
Soridi yeesuralella chuttaalae naaku
Nirati sree vaemkataesa nee maragu chochchi naedu
Guruniyaanatichaeta gomkulellaa baase


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |