పుండు జీవులకెల్ల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పుండు జీవులకెల్ల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పుండు జీవులకెల్ల బుట్టక మానదు | పుండుమాన మందువోయగదయ్య ||

చ|| నెత్తురునెమ్ములు నిండినపుంటికి | తిత్తిలో సోదించనేరా |
నిత్తెమూ వేనీళ్ళ గడిగినాను | మత్తిలి వుబ్బు మానదేలయ్యా ||

చ|| చల్లగూడు వెట్టి చల్లగా పొత్తు- | లెల్ల బెట్టి బిగియించగాను |
కల్లగాదు చీము గారు తొమ్మిదిగండ్ల | పిల్లలా జాల బెట్టెగదయ్యా ||

చ|| ఆదినుండి పాకమైనది యెవ్వ- | రేదిరో మొకమేరుపడదు |
ఆదరించి వేంకటాధిప నీవింక | సోదించి మానజూడగదయ్యా ||


puMDu jIvulakella (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| puMDu jIvulakella buTTaka mAnadu | puMDumAna maMduvOyagadayya ||

ca|| netturunemmulu niMDinapuMTiki | tittilO sOdiMcanErA |
nittemU vEnILLa gaDiginAnu | mattili vubbu mAnadElayyA ||

ca|| callagUDu veTTi callagA pottu- | lella beTTi bigiyiMcagAnu |
kallagAdu cImu gAru tommidigaMDla | pillalA jAla beTTegadayyA ||

ca|| AdinuMDi pAkamainadi yevva- | rEdirO mokamErupaDadu |
AdariMci vEMkaTAdhipa nIviMka | sOdiMci mAnajUDagadayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |