పాపమెరంగని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాపమెరంగని బ్రాహ్మడు (రాగం: మాళవిగౌళ ) (తాళం : )

ప|| పాపమెరంగని బ్రాహ్మడు యెందు | జూపరానిచోటు చూపీనయ్యా ||

చ|| తనివోక జీవముతలకాయ నంజుడు | పనివడి తిని తిన్నబ్రాహ్మడు |
యెనసి యెదిరి దన్నునెరగక విభుడై | ఘనవంశము మంట గలపీనయ్యా ||

చ|| ఎవ్వారు నెరగనియెముకల యింటిలో | పవ్వళించుచున్న బ్రాహ్మడు |
జవ్వనమదమున జడిసేటికోమలి | బువ్వులతోటలో బొదిగీనయ్యా ||

చ|| చెలగి కన్నెరికము చెడనిపడచు దెచ్చి | పలువేదనల బెట్టేబ్రాహ్మడు |
తెలసి వేంకటాధిపుని దాసుడై | పులుగు పంజరాన బొదిగీనయ్యా ||


pApameraMgani brAhmaDu (Raagam: mALavigouLa) (Taalam: )

pa|| pApameraMgani brAhmaDu yeMdu | jUparAnicOTu cUpInayyA ||

ca|| tanivOka jIvamutalakAya naMjuDu | panivaDi tini tinnabrAhmaDu |
yenasi yediri dannuneragaka viBuDai | GanavaMSamu maMTa galapInayyA ||

ca|| evvAru neraganiyemukala yiMTilO | pavvaLiMcucunna brAhmaDu |
javvanamadamuna jaDisETikOmali | buvvulatOTalO bodigInayyA ||

ca|| celagi kannerikamu ceDanipaDacu decci | paluvEdanala beTTEbrAhmaDu |
telasi vEMkaTAdhipuni dAsuDai | pulugu paMjarAna bodigInayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |