పాపములే సంబళమెపుడూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాపములే సంబళమెపుడూ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పాపములే సంబళమెపుడూ యీ- | యాపదబడి నే నలవనా ||

చ|| ఎన్నిపురాణము లెటువలె విన్నా | మన్నమనువు దిమ్మరితనమే |
నన్ను నేనే కానగలేనట నా- | విన్నవినుకులకు వెఱచేనా ||

చ|| యెందరుపెద్దల నెట్ల గొలిచినా | నిందల నామతి నిలిచీనా |
కందువెఱిగి చీకటికి దొలగనట | అందపుబరమిక నందేనా ||

చ|| తిరువేంకటగిరి దేవుడే పరమని | దరిగని తెలివిక దాగీనా |
తిరముగ నిను జింతించినచింతే | నిరతము ముక్తికి నిధిగాదా ||


pApamulE saMbaLamepuDU (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pApamulE saMbaLamepuDU yI- | yApadabaDi nE nalavanA ||

ca|| ennipurANamu leTuvale vinnA | mannamanuvu dimmaritanamE |
nannu nEnE kAnagalEnaTa nA- | vinnavinukulaku verxacEnA ||

ca|| yeMdarupeddala neTla golicinA | niMdala nAmati nilicInA |
kaMduverxigi cIkaTiki dolaganaTa | aMdapubaramika naMdEnA ||

ca|| tiruvEMkaTagiri dEvuDE paramani | darigani telivika dAgInA |
tiramuga ninu jiMtiMcinaciMtE | niratamu muktiki nidhigAdA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |