పాపపుణ్యముల రూపము దేహమిది దీని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాపపుణ్యముల (రాగం: ) (తాళం : )

పాపపుణ్యముల రూపము దేహమిది దీని
దీపనంబణగింప తెరువెందులేదు

అతిశయంబైన దేహాభిమానము దీర
గతిగాని పుణ్యసంగతి బొందరాదు
మతిలోని దేహాభిమానంబు బిడుచుటకు
రతిపరా~జ్ముఖుడు గాక రవణంబు లేదు

సరిలేని మమకారజలధి దాటినగాని
అరుదైన నిజసౌఖ్యమది వొందరాదు
తిరువేంకటాచలాధిపుని గొలిచినగాని
పరగు బ్రహ్మానంద పరుడుతాకాడు


Paapapunyamula (Raagam: ) (Taalam: )

Paapapunyamula roopamu daehamidi deeni
Deepanambanagimpa teruvemdulaedu

Atisayambaina daehaabhimaanamu deera
Gatigaani punyasamgati bomdaraadu
Matiloni daehaabhimaanambu biduchutaku
Ratiparaa~jmukhudu gaaka ravanambu laedu

Sarilaeni mamakaarajaladhi daatinagaani
Arudaina nijasaukhyamadi vomdaraadu
Tiruvaemkataachalaadhipuni golichinagaani
Paragu brahmaanamda parudutaakaadu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |