పాడరే సోబనాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాడరే సోబనాలు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పాడరే సోబనాలు పడతులారా | వేడుక లిద్దరిని వెలసెజూడరే ||

చ|| కొండలే పీటలుగా కూచున్నారెదురుబడి | అండనే నారసింహుడు ఆదిలక్ష్మియు |
వెండిపైడి నిండుకొన్న వేదాద్రి గరుడాద్రుల | పెండిలాడే రిద్దరును ప్రియమున చూడరే ||

చ|| భవనాశిజలముల పాయక తోడనీళ్ళాడిరి | ఇవలా నవలా తాము ఏటిదరుల |
జవళి మంచిపూవుల సరిసేసలు వెట్టుచు | తవిలి సుముహూర్తాన తప్పక చూచేరు ||

చ|| పొందుగ కనకావతి భోగవతి నదుల | సందడి వసంతముగా జల్లులాడుచు |
అందమై శ్రీవేంకటాద్రి అహోబలాన ఒక | చందమున కూడి సరసములాడేరు ||


pADarE sObanAlu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pADarE sObanAlu paDatulArA | vEDuka liddarini velasejUDarE ||

ca|| koMDalE pITalugA kUcunnAredurubaDi | aMDanE nArasiMhuDu AdilakShmiyu |
veMDipaiDi niMDukonna vEdAdri garuDAdrula | peMDilADE riddarunu priyamuna cUDarE ||

ca|| BavanASijalamula pAyaka tODanILLADiri | ivalA navalA tAmu ETidarula |
javaLi maMcipUvula sarisEsalu veTTucu | tavili sumuhUrtAna tappaka cUcEru ||

ca|| poMduga kanakAvati BOgavati nadula | saMdaDi vasaMtamugA jallulADucu |
aMdamai SrIvEMkaTAdri ahObalAna oka | caMdamuna kUDi sarasamulADEru ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |