పాటించి నమ్మిన వారి భాగ్యముగాదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాటించి నమ్మిన (రాగం:శ్రీరాగం ) (తాళం : )

పాటించి నమ్మిన వారి భాగ్యముగాదా
కోటిసుద్దులేల యిదె కోరి చేకొనేది.

స్వామిద్రోహియైనచండిరావణాసురుడు
కామించి శరణంటేను కాచే నంటివి
యేమని నీదయ యెంతు నెంతని నీమహిమెంతు
ఆమాటకు సరియౌ నఖిలవేదములు.

దావతి సీతాద్రోహము దలచి కాకాసురుడు
కావుమని శరణంటే గాచితివి
ఆవల నీపని యెట్టు అట్టె నీమన్నన యెట్టు
యీవల నీశరణనే ఇందుసరే తపము.

చిక్కు లిన్నీ నికనేల చేరి యేపాటివాడైన
గక్కన నీశరణంటే గాతువు నీవు
అక్కరతో నిన్ను శరణంటిమి శ్రీవేంకటేశ
యెక్కువ నీబిరుదుకు యీడా పుణ్యములు.


Paatimchi nammina (Raagam:Sreeraagam ) (Taalam: )

Paatimchi nammina vaari bhaagyamugaadaa
Kotisuddulaela yide kori chaekonaedi.

Svaamidrohiyainachamdiraavanaasurudu
Kaamimchi saranamtaenu kaachae namtivi
Yaemani needaya yemtu nemtani neemahimemtu
Aamaataku sariyau nakhilavaedamulu.

Daavati seetaadrohamu dalachi kaakaasurudu
Kaavumani saranamtae gaachitivi
Aavala neepani yettu atte neemannana yettu
Yeevala neesarananae imdusarae tapamu.

Chikku linnee nikanaela chaeri yaepaativaadaina
Gakkana neesaranamtae gaatuvu neevu
Akkarato ninnu saranamtimi sreevaemkataesa
Yekkuva neebiruduku yeedaa punyamulu.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |