పసిడియక్షంతలివె పట్టరో వేగమె రారో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పసిడియక్షంతలివె (రాగం: ) (తాళం : )

పసిడియక్షంతలివె పట్టరో వేగమె రారో
దెసల పేరంటాండ్లు దేవుని పెండ్లికిని

శ్రీవేంకటేశ్వరునికి శ్రీ మహాలక్ష్మికి
దైవికపు పెండ్లిముహూర్తము నేడు
కావించి భేరులు మ్రోసె గరుడధ్వజంబెక్కె
దేవతలు రారో దేవుని పెండ్లికిని

కందర్ప జనకునకి కమలాదేవికి పెండ్లి
పందిలిలోపల తలంబాలు నేడు
గంధమూ విడెమిచ్చేరు కలువడాలు గట్టిరి
అందుక మునులు రారో హరి పెండ్లికిని

అదె శ్రీ వేంకటపతికి అలమేలు మంగకును
మొదలి తిరుణాళ్ళకు మ్రొక్కేము నేడు
యెదుట నేగేరు వీరెయిచ్చేరు వరములివె
కదలిరారో పరుష ఘనుల పెండ్లికిని


Pasidiyakshamtalive (Raagam: ) (Taalam: )

Pasidiyakshamtalive pattaro vaegame raaro
Desala paeramtaamdlu daevuni pemdlikini

Sreevaemkataesvaruniki Sree mahaalakshmiki
Daivikapu pemdlimuhoortamu naedu
Kaavimchi bhaerulu mrose garudadhvajambekke
Daevatalu raaro daevuni pemdlikini

Kamdarpa janakunaki kamalaadaeviki pemdli
Pamdililopala talambaalu naedu
Gamdhamoo videmichchaeru kaluvadaalu gattiri
Amduka munulu raaro hari pemdlikini

Ade Sree vaemkatapatiki alamaelu mamgakunu
Modali tirunaallaku mrokkaemu naedu
Yeduta naegaeru veereyichchaeru varamulive
Kadaliraaro parusha ghanula pemdlikini


బయటి లింకులు[మార్చు]

PASIDI-AKSHINTALIVE


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |