పసలేని యీబ్రదుకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పసలేని యీబ్రదుకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పసలేని యీబ్రదుకు | ఆసలు చొచ్చిచొచ్చి అలసినట్టాయె ||

చ|| తొల్లిటిజన్మాదుల గానినరరూపు | వల్లించుకొన్న యీబ్రదుకు |
కల్లసుఖములచే కనలి కమ్మర | ముల్లుదీసి కొర్రు మొత్తినట్టాయ ||

చ|| బూటకములనెల్ల బొరలి సంసారంపు- | పాటుదెచ్చిన యీబ్రదుకు |
నీటుగ నెద్దు దన్నీనని గుర్రము- | చాటుకేగిన యట్టిచందమాయె ||

చ|| పగగొన్న పొగకోపక మంట బడిపది | పగలు రేలైన బ్రదుకు |
తగువేంకటేశ్వరు దలచి నేలనుండి | యెగసి మేడమీద కేగినట్టాయె ||


pasalEni yIbraduku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pasalEni yIbraduku | Asalu coccicocci alasinaTTAye ||

ca|| tolliTijanmAdula gAninararUpu | valliMcukonna yIbraduku |
kallasuKamulacE kanali kammara | mulludIsi korru mottinaTTAya ||

ca|| bUTakamulanella borali saMsAraMpu- | pATudeccina yIbraduku |
nITuga neddu dannInani gurramu- | cATukEgina yaTTicaMdamAye ||

ca|| pagagonna pogakOpaka maMTa baDipadi | pagalu rElaina braduku |
taguvEMkaTESvaru dalaci nElanuMDi | yegasi mEDamIda kEginaTTAye ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |