పలువిచారములేల పరమాత్మనీవు నాకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పలువిచారములేల (రాగం: ) (తాళం : )

పలువిచారములేల పరమాత్మనీవు నాకు
కలవు కలవు ఉన్న కడమలేమిటికి

నీపాదముల చెంత నిబిడమైతే చాలు
యేపాతకములైన ఏమిసేసును
యేపార నీభక్తి ఇంత గలిగిన చాలు
పై పై సిరులచ్చట పాదుకొని నిలుచు

సొరిదినీ శరణము జొచ్చితినంటే చాలు
కరుణించి యప్పుడట్టే కాతువు నీవు
సరుస నీముద్రలు భుజములనుంటే చాలు
అరుదుగా చేతనుండు అఖిలలోకములు

నేరకవేసిన చాలు నీమీద ఒక పువ్వు
కోరిన కోరికలెల్ల కొనసాగును
మేరతో శ్రీవేంకటేశ నిన్నుగొలిచితి నేను
యేరీతినుండిన గాని యిన్నిటా ఘనుడను


Paluvichaaramulaela (Raagam: ) (Taalam: )

Paluvichaaramulaela paramaatmaneevu naaku
Kalavu kalavu unna kadamalaemitiki

Neepaadamula chemta nibidamaitae chaalu
Yaepaatakamulaina aemisaesunu
Yaepaara neebhakti imta galigina chaalu
Pai pai sirulachchata paadukoni niluchu

Soridinee saranamu jochchitinamtae chaalu
Karunimchi yappudattae kaatuvu neevu
Sarusa neemudralu bhujamulanumtae chaalu
Arudugaa chaetanumdu akhilalokamulu

Naerakavaesina chaalu neemeeda oka puvvu
Korina korikalella konasaagunu
Maerato sreevaemkataesa ninnugolichiti naenu
Yaereetinumdina gaani yinnitaa ghanudanu


బయటి లింకులు[మార్చు]

పలువిచారములేల


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |