పలుమరు వుట్ల పండుగను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పలుమరు వుట్ల (రాగం:ముఖారి ) (తాళం : )

పలుమరు వుట్ల పండుగను
చిలుకు చిడుక్కని చిందగను

ఊళ్ళవీధుల వుట్లు కృష్ణుడు
తాళ్ళు దెగిపడ దన్నగను
పెళ్ళు కఠిల్లు పెఠిల్లని
పెళ్ళుగ మ్రోసె పెనురవము

బంగా(గ)రు బిందెల బాలు బెరుగులు
ముంగిట నెగయుచు మోదగను
కంగు కళింగు కఠింగు ఖణింగని
రంగు మీరు పెను రవములై

నిగ్గుగ వేంకట నిలయుడుట్టిపా
లగ్గలిక బగుల నడువగను
భగ్గు భగిల్లని పరమామృతములు
గుగ్గిలి పదనుగ గురియగను


Palumaru vutla (Raagam:mukhaari ) (Taalam: )

Palumaru vutla pamduganu
Chiluku chidukkani chimdaganu

Oollaveedhula vutlu krshnudu
Taallu degipada dannaganu
Pellu kathillu pethillani
Pelluga mrose penuravamu

Bamgaa(ga)ru bimdela baalu berugulu
Mumgita negayuchu modaganu
Kamgu kalimgu kathimgu khanimgani
Ramgu meeru penu ravamulai

Nigguga vaemkata nilayuduttipaa
Laggalika bagula naduvaganu
Bhaggu bhagillani paramaamrtamulu
Guggili padanuga guriyaganu


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://www.esnips.com/doc/c24564f4-ab2d-4b6c-b535-377225a92f3a/PalumaruUtlaPaMDuganu PalumaruUtlaPaMDuganu]


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |