పలుకు దేనెల తల్లి పవళించెను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పలుకు దేనెల (రాగం:సాళంగనాట ) (తాళం : )

పలుకు దేనెల తల్లి పవళించెను
కలికి తనముల విభుని గలసినది గాన

నిగనిగని మోముపై నెఱులు గెలకుల జెదర
పగలైన దాక జెలి పవళించెను
తెగని పరిణతులతో తెల్లవారినదాక
జగదేక పతి మనసు జట్టి గొనె గాన

కొంగు జారిన మెఱుగు గుబ్బ లొలయగ దరుణి
బంగారు మేడపై బవళించెను
చెంగలువ కనుగొనల సింగారములు దొలక
అంగజ గురునితోడ నలసినదిగాన

మురిపెంపు నటనతో ముత్యాల మలగుపై
పరవశంబున దరుణి పవళించెను
తిరు వేంకటాచలా ధిపుని కౌగిట గలసి
అరవిరై నును జెమలు నంటినదిగాన


Paluku daenela (Raagam:saalamganaata ) (Taalam: )

Paluku daenela talli pavalimchenu
Kaliki tanamula vibhuni galasinadi gaana

Niganigani momupai ne~rulu gelakula jedara
Pagalaina daaka jeli pavalimchenu
Tegani parinatulato tellavaarinadaaka
Jagadaeka pati manasu jatti gone gaana

Komgu jaarina me~rugu gubba lolayaga daruni
Bamgaaru maedapai bavalimchenu
Chemgaluva kanugonala simgaaramulu dolaka
Amgaja gurunitoda nalasinadigaana

Muripempu natanato mutyaala malagupai
Paravasambuna daruni pavalimchenu
Tiru vaemkataachalaa dhipuni kaugita galasi
Aravirai nunu jemalu namtinadigaana


బయటి లింకులు[మార్చు]

Paluku-Tenela-Thalli---BKP

PALUKU-THENALA-THALLI---SP-Sailaja


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |