పలుకుతేనియలను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పలుకుతేనియలను (రాగం: ) (తాళం : )

పలుకుతేనియలను పారమియ్యవే
అలరువాసనల నీ అధరబింబాలకు

పుక్కిటి లేనగవు పొంగుఁబాలు చూపవే
చక్కని నీ వదనంపు చందమామకు
అక్కరొ నీవాలుగన్ను లారతిగా నెత్తవే
గక్కన నీచెక్కు తొలుకరి మెరుపులకు

కమ్మని నీమేని తావి కానుకగా నియ్యవే
వుమ్మగింత చల్లెడి నీవూరుపులకు
చిమ్ముల నీచెమటలఁ జేయవే మజ్జనము
దిమ్మరి నీమురిపెపు తీగమేనికి

పతివేంకటేశుగూడి పరవశమియ్యవే
యితవైన నీమంచి హృదయానకు
అతనినే తలచగ నానతియ్యగదవె
తతితోడ నీలోని తలపోతలకు


palukutEniyalanu (Raagam: ) (Taalam: )

palukutEniyalanupAramiyyavE
alaruvAsanala nI adharabiMbAlaku

pukkiTi lEnagavu poMgu@MbAlu chUpavE
chakkani nI vadanaMpu chaMdamAmaku
akkaro nIvAlugannu lAratigA nettavE
gakkana nIchekku tolukari merupulaku

kammani nImEni tAvi kAnukagA niyyavE
vummagiMta challeDi nIvUrupulaku
chimmula nIchemaTala@M jEyavE majjanamu
dimmari nImuripepu tIgamEniki

pativEMkaTESugUDi paravaSamiyyavE
yitavaina nImaMchi hRdayAnaku
ataninE talachaga nAnatiyyagadave
tatitODa nIlOni talapOtalaku


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2011/02/annamayya-samkirtanalualamelumanga.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |