పరులకైతే నిదే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరులకైతే నిద (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పరులకైతే నిదే పాసముగాదా | పురిగొని నీవంక బుణ్యమాయగాక ||

చ|| పరమపురుష నీవు పట్టినదే ధర్మము | అరసి నీవు చెల్లించినదే సత్యము |
ధరలోన నీరెంటికి తండ్రితో విరోధించగ | దొరసి ప్రహ్లాదునకు దోడైనదే గురుతు ||

చ|| నారాయణుడ నీవు నడపినదే తగవు | ఆరూఢి నీవౌనన్నదే ఆచారము |
సారెకు దమయన్నతో చండిపడి పెనగగ | కోరి సుగ్రీవు వహించుకొన్నదే గురుతు ||

చ|| శ్రీవేంకటేశ నీవు చేసినదే నీతి | చేవతో నీవొడబరచినదే మాట |
కావించి తాతతో బోరగా నీవు చక్రమెత్తి | ఆవేళ నడ్డమైనందుకు అర్జునుడే గురుతు ||


parulakaitE nidE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| parulakaitE nidE pAsamugAdA | purigoni nIvaMka buNyamAyagAka ||

ca|| paramapuruSha nIvu paTTinadE dharmamu | arasi nIvu celliMcinadE satyamu |
dharalOna nIreMTiki taMDritO virOdhiMcaga | dorasi prahlAdunaku dODainadE gurutu ||

ca|| nArAyaNuDa nIvu naDapinadE tagavu | ArUDhi nIvaunannadE AcAramu |
sAreku damayannatO caMDipaDi penagaga | kOri sugrIvu vahiMcukonnadE gurutu ||

ca|| SrIvEMkaTESa nIvu cEsinadE nIti | cEvatO nIvoDabaracinadE mATa |
kAviMci tAtatO bOragA nIvu cakrametti | AvELa naDDamainaMduku arjunuDE gurutu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |