పరమ యోగీశ్వరుల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరమ యోగీశ్వరుల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పరమ యోగీశ్వరుల పద్ధతియిది |
ధరణిలో వివేకులు దలపోసుకొనుట ||

చ|| మొదలనాత్మ ఙ్ణానము దెలిసి పిమ్మట |
హృదయములోని హరినెరుగుట |
వుదుటైన యింద్రియాల నొడిసి వంచుకొనుట |
గుదిగొన్న తనలో కోరికలుడుగుట ||

చ|| తన పుణ్యఫలములు దైవముకొసగుట |
పనివడి యతనిపై భక్తి చేసుట |
తనివితో నిరంతర ధ్యాన యోగపరుడౌట |
మనసుతో ప్రకృతి సంబంధము మరచుట ||

చ|| నడమ నడమ విఙ్ణానపు కథలు వినుట |
చిడిముడినాచార్య సేవసేయుట |
యెడయక శ్రీ వేంకటేశుపై భారమువేసి |
కడు వైష్ణవుల కృప గలిగి సుఖించుట ||


parama yOgISvarula (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| parama yOgISvarula paddhatiyidi |
dharaNilO vivEkulu dalapOsukonuTa ||

ca|| modalanAtma ~mNAnamu delisi pimmaTa |
hRudayamulOni harineruguTa |
vuduTaina yiMdriyAla noDisi vaMcukonuTa |
gudigonna tanalO kOrikaluDuguTa ||

ca|| tana puNyaPalamulu daivamukosaguTa |
panivaDi yatanipai Bakti cEsuTa |
tanivitO niraMtara dhyAna yOgaparuDauTa |
manasutO prakRti sambaMdhamu maracuTa ||

ca|| naDama naDama vi~mNAnapu kathalu vinuTa |
ciDimuDinAcArya sEvasEyuTa |
yeDayaka SrI vEMkaTESupai BAramuvEsi |
kaDu vaiShNavula kRupa galigi suKiMcuTa ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Parama-YogISwarula_BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |