పరమ పురుష నిరుపమాన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరమ పురుష నిరుపమాన (రాగం: షన్ముఖప్రియ ) (తాళం : రూపకమ్)

పరమ పురుష నిరుపమాన శరణు శరణు రే
ఇందిరా నిజమందిరా

కమలనాభ కమల నయన కమల చరణు రే
అమిత సురముని నాధ్యూధప నాయకా వరదాయకా

చతుర మూరితి చతుర బాహు శంఖ చక్రధరా
అతిశయ శ్రీ వెంకటాధిప అంజనాకృతి రంజనా


Parama purusha nirupamana (Raagam: షన్ముఖప్రియ) (Taalam: రూపకమ్)

Parama purusha nirupamana saranu saranu re
Indira Nijamandiraa....

Kamalanabha..kamalanayana.. kamala charanu re
amita suramuni naadhyudhapa naayakA varadhaayakaa

Chatura moorithi chatura bahu sankhachakradharaa
atisaya sri venkatadhipa anjanakriti ranjana


బయటి లింకులు[మార్చు]

Parama-Purusha-MS

ParamaPurusha_MambalamSis

parama-purusha_NithyaSriMahadevan

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |