పరమ పురుషుడు గోపాల బాలుడైనాడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరమ పురుషుడు (రాగం: ) (తాళం : )

పరమ పురుషుడు గోపాల బాలుడైనాడు
మురహరుడు ఎదుట ముద్దులాడీనిదివో

వేదపురాణాలలో విహరించేదేవుడు
ఆదిమూలమైనట్టి అల బ్రహ్మము
శ్రీదేవి పాలిటి చెలగే నిధానము
సేదదీరి యశోదకు శిశువాయ నిదివో

మొక్కేటి నారదాదుల ముందరి సాకారము
అక్కజపు జీవులలో అంతర్యామి
గక్కన బ్రహ్మకొడుకుగా గన్న పరమము
అక్కరతో వెన్నముచ్చై ఆటలాడీ నిదివో

దేవతలగాచుటకు దిక్కైన విష్ణుడు
భావములు ఒక్కరూపైన భావతత్వము
శ్రీ వేంకటాద్రి మీద చేరియున్న ఆ వరదుడు
కైవసమై గొల్లెతల కౌగిళ్ళ నిదివో


parama purushuDu (Raagam: ) (Taalam: )

parama purushuDu gOpAla bAluDainAdu
muraharudu eduTa muddulADInidivO

vEdapurANAlalO vihariMchEdEvuDu
AdimUlamainaTTi ala brahmamu
SrIdEvi pAliTi chelagE nidhAnamu
sEdadIri yaSOdaku SiSuvAya nidivO

mokkETi nAradAdula muMdari sAkAramu
akkajapu jIvulalO aMtaryAmi
gakkana brahmakoDukugA ganna paramamu
akkaratO vennamuchchai ATalADI nidivO

dEvatalagAchuTaku dikkaina viShNuDu
bhAvamulu okkarUpaina bhAvatatwamu
SrI vEMkaTAdri mIda chEriyunna A varaduDu
kaivasamai golletala kaugiLLa nidivO


బయటి లింకులు[మార్చు]

Ext.Blog link.

Parama-Purushudu-Gopaala


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |