పనిమాలినట్టి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పనిమాలినట్టి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పనిమాలినట్టి వట్టిపరదుగాక మాకు | ననిచి యిదియు నొక్కనగుబాటా ||

చ|| కన్నవారినెల్లా వేడేకష్టమే దక్కుటగాక | పన్ని దైవమియ్యనిది పరులిచ్చేరా |
యెన్నికతో దేహమిచ్చె నిహమెల్లా జెందనిచ్చె | వున్నవారింతటిపని కోపగలరా ||

చ|| బడలి తానెందైనా బడ్డపాటేదక్కెగాక | కడగి రానిదిదే నొక్కరివసమా |
కడుపులో నుండగానే కలవి నుదుట వ్రాసె | తడవి దైవముచేత దాటవసమా ||

చ|| దెప్పరపుసంపదకు దిమ్మటలే దక్కెగాక | యెప్పుడూ శ్రీవేంకటేశు డీకమానీనా |
చప్పుడుగా నతనికే శరణన్న జాలుగాక | తప్పులును వొప్పులు నాతనివేకావా ||


panimAlinaTTi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| panimAlinaTTi vaTTiparadugAka mAku | nanici yidiyu nokkanagubATA ||

ca|| kannavArinellA vEDEkaShTamE dakkuTagAka | panni daivamiyyanidi paruliccErA |
yennikatO dEhamicce nihamellA jeMdanicce | vunnavAriMtaTipani kOpagalarA ||

ca|| baDali tAneMdainA baDDapATEdakkegAka | kaDagi rAnididE nokkarivasamA |
kaDupulO nuMDagAnE kalavi nuduTa vrAse | taDavi daivamucEta dATavasamA ||

ca|| depparapusaMpadaku dimmaTalE dakkegAka | yeppuDU SrIvEMkaTESu DIkamAnInA |
cappuDugA natanikE SaraNanna jAlugAka | tappulunu voppulu nAtanivEkAvA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |