పదిలము కోట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పదిలము కోట (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పదిలము కోట పగవారు | అదన గాచుకొందు రారుగురు ||

చ|| ఇమ్మై జెప్ప యిందరిచేత | తొమ్మిదినెల్ల దోగినది |
కొమ్మతీరున గుదురైనకోట | దొమ్మికాండ్లైదుగు రుందురు ||

చ|| వొంటికాడు రాజు వుడుగక తమలోన | వొంటనీనిమంత్రు లొకయిద్దరు |
దంటతనంబున దమయిచ్చ దిరిగాడు- | బంటు లేడుగురు బలవంతులు |
తెలిసి కొనేటితిమ్మినాయడు చొచ్చె | బలిసె యీకోట భయమేల ||


padilamu kOTa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| padilamu kOTa pagavAru | adana gAcukoMdu rAruguru ||

ca|| immai jeppa yiMdaricEta | tommidinella dOginadi |
kommatIruna gudurainakOTa | dommikAMDlaidugu ruMduru ||

ca|| voMTikADu rAju vuDugaka tamalOna | voMTanInimaMtru lokayiddaru |
daMTatanaMbuna damayicca dirigADu- | baMTu lEDuguru balavaMtulu |
telisi konETitimminAyaDu cocce | balise yIkOTa BayamEla ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |