పట్టినచోనే వెదకి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పట్టినచోనే వెదకి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పట్టినచోనే వెదకి భావించవలెగాని | గట్టిగా నంతర్యామి కరుణించును ||

చ|| యింటిలోనిచీకటే యిట్టే తప్పకచూచితే | వెంటనే కొంతవడికి వెలుగిచ్చును |
అంటి కానరాని తనయాతుమ తప్పకచూచు- | కొంటే దనయాతుమయు గొబ్బున గాన్పించును ||

చ|| మించి కఠినపురాతిమీద గడప వెట్టితే | అంచెల దానే కుదురైనయట్టు |
పొంచి హరినామమే యేపొద్దు నాలికతుదను | యెంచి తలచదలచ నిరవౌ సుజ్ఞానము ||

చ|| వొక్కొక్కయడుగే వొగి ముందర బెట్టితే | యెక్కువై కొండైనా నెక్కు గొనకు |
యిక్కువ శ్రీవేంకటేశు నిటు దినదినమును | పక్కన గొలిచితే బ్రహ్మపట్ట మెక్కును ||


paTTinacOnE vedaki (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paTTinacOnE vedaki BAviMcavalegAni | gaTTigA naMtaryAmi karuNiMcunu ||

ca|| yiMTilOnicIkaTE yiTTE tappakacUcitE | veMTanE koMtavaDiki velugiccunu |
aMTi kAnarAni tanayAtuma tappakacUcu- | koMTE danayAtumayu gobbuna gAnpiMcunu ||

ca|| miMci kaThinapurAtimIda gaDapa veTTitE | aMcela dAnE kudurainayaTTu |
poMci harinAmamE yEpoddu nAlikatudanu | yeMci talacadalaca niravau suj~jAnamu ||

ca|| vokkokkayaDugE vogi muMdara beTTitE | yekkuvai koMDainA nekku gonaku |
yikkuva SrIvEMkaTESu niTu dinadinamunu | pakkana golicitE brahmapaTTa mekkunu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |