పట్టరో వీదుల బరువులు వెట్టి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పట్టరో వీదుల (రాగం:దేవగాంధారి ) (తాళం : )

పట్టరో వీదుల బరువులు వెట్టి
పుట్టుగులతో హరి పొలసీ వీడే

వేవేలు నేరాలు వెదకేటిదేవుడు
ఆవుల గాచీ నలవాడే
పోవుగ బ్రాహ్మల బుట్టించుదేవుడు
సోవల యశోదసుతుడట వీడే

ఘనయజ్ఞములకు గర్తగుదేవుడు
కినిసి వెన్న దొంగిలె వీడే
మునులచిత్తములమూలపుదేవుడు
యెనసీ గొల్లెతలయింటింట వీడే

నుడిగి నారదుడు నుతించుదేవుడు
బడిరోలగట్టువడె వీడే
వుడివోనివరము లొసగెడుదేవుడు
కడగిన శ్రీ వేంకటగిరి వీడే


Pattaro veedula (Raagam:Daevagaamdhaari ) (Taalam: )

Pattaro veedula baruvulu vetti
Puttugulato hari polasee veedae

Vaevaelu naeraalu vedakaetidaevudu
Aavula gaachee nalavaadae
Povuga braahmala buttimchudaevudu
Sovala yasodasutudata veedae

Ghanayaj~namulaku gartagudaevudu
Kinisi venna domgile veedae
Munulachittamulamoolapudaevudu
Yenasee golletalayimtimta veedae

Nudigi naaradudu nutimchudaevudu
Badirolagattuvade veedae
Vudivonivaramu losagedudaevudu
Kadagina Sree vaemkatagiri veedae


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |