పట్టము గట్టితివింక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పట్టము గట్టితివింక (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పట్టము గట్టితివింక బ్రతుకరయ్యా | చిట్టకాలు లేవు మీకు శ్రీ వేంకటేశుడా ||

చ|| అలమేలు మంగకు సింహాసనము నీవురము | కలిత హారములే సింగారపు దండలు |
తొలుత నీహస్తములే తోరణ గంభములు | చెలి రాజ్యమే నీవు శ్రీ వేంకటేశుడా ||

చ|| పరగు తులసీదండ పచ్చ తోరణమాపెకు | మెరుగు గౌస్తుభమణి మించుటద్దము |
గరిమ నీసొబగులు కప్పములు గానికలు | సిరులు నీ కూరిమలు శ్రీ వేంకటేశుడా ||

చ|| సంతతమైన విందులు సారె నీమోవి తేనెలు | వింత రతి భోగములు వినోదాలు |
కొంత నియ్యారును బొడ్డు కుంచెయు గాళాణి | చెంతలనన్నీ నమరె శ్రీ వేంకటేశుడా ||


paTTamu gaTTitiviMka (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paTTamu gaTTitiviMka bratukarayyA | ciTTakAlu lEvu mIku SrI vEMkaTESuDA ||

ca|| alamElu maMgaku siMhAsanamu nIvuramu | kalita hAramulE siMgArapu daMDalu |
toluta nIhastamulE tOraNa gaMBamulu | celi rAjyamE nIvu SrI vEMkaTESuDA ||

ca|| paragu tulasIdaMDa pacca tOraNamApeku | merugu gaustuBamaNi miMcuTaddamu |
garima nIsobagulu kappamulu gAnikalu | sirulu nI kUrimalu SrI vEMkaTESuDA ||

ca|| saMtatamaina viMdulu sAre nImOvi tEnelu | viMta rati BOgamulu vinOdAlu |
koMta niyyArunu boDDu kuMceyu gALANi | ceMtalanannI namare SrI vEMkaTESuDA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |