పంతములాడెదమా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పంతములాడెదమా (రాగం: ) (తాళం : )

పంతములాడెదమా వసంతములాడెదమా
వేంకటరమణుని లీలలు పాడుచు కొంతసేపు హరి గోవిందాయని

బృందావనమే చేరి గోపబృందముతో జతగూడి
నల్లనయ్యతో కోలాటాలలో కోలుకోలుయని పదములు పాడుచు

యమునా తీరములో చల్లని వెన్నెల గాలులలో
మురళీగానములో అల్లరి కృష్ణుని చేతలలో చల్లని స్వామికి జోతలలో

ఇహపరసాధన మార్గం ఇల వేంకట రమణుని గానం
దివ్యదర్శన లీలల డోలల ఘల్లు ఘల్లని యడదలు పొంగగ


paMtamulaaDedamaa (Raagam: ) (Taalam: )

paMtamulaaDedamaa vasaMtamulaaDedamaa
vEMkaTaramaNuni leelalu paaDucu koMtasEpu hari gOviMdaayani

bRMdaavanamE cEri gOpabRMdamutO jatagooDi
nallanayyatO kOlaaTaalalO kOlukOluyani padamulu paaDucu

yamunaa teeramulO callani vennela gaalulalO
muraLIgaanamulO allari kRshNuni cEtalalO callani svaamiki jOtalalO

ihaparasaadhana maargaM ila vEMkaTa ramaNuni gaanaM
divyadarSana leelala DOlala ghallu ghallani yaDadalu poMgaga


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |