పంతగాడు మిక్కిలి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పంతగాడు మిక్కిలి (రాగం: ) (తాళం : )

పంతగాడు మిక్కిలి నీ పవనజుడు రంతుకెక్కె మతంగ పర్వత పవనజుడు

వాలాయమై ఎంత భాగ్యవంతుడో దేవతలచే బాలుడై వరములందె పవనజుడు
పాలజలనిధి దాటి పరగ సంజీవి దెచ్చి ఏలిక ముందర బెట్టే ఈ పవనజుడు

సొంటులు శోధించిదెచ్చె సుగ్రీవుడు రాఘవునికి బంటుగాగ పొందు సేసె పవనజుడు
ఒంటినె రాముని ముద్ర ఒసగి సీత ముందర మింటి పొడవై పెరిగే మేటి పవనజుడు

ఇట్టి శ్రీ వేంకటేశ్వరు కృపచే ముందరి బ్రహ్మ పట్టమేల నున్నవాడు పవనజుడు
చుట్టి చుట్టి తనకు దాసులైన వారికి గట్టి వరములిచ్చే నీ ఘన పవనజుడు


paMtagaaDu mikkili (Raagam: ) (Taalam: )

paMtagaaDu mikkili nee pavanajuDu raMtukekke mataMga parvata pavanajuDu

vaalaayamai eMta bhaagyavaMtuDO dEvatalacE baaluDai varamulaMde pavanajuDu
paalajalanidhi daaTi paraga saMjeevi decci Elika muMdara beTTE ee pavanajuDu

soMTulu SOdhiMcidecce sugreevuDu raaghavuniki baMTugaaga poMdu sEse pavanajuDu
oMTine raamuni mudra osagi seeta muMdara miMTi poDavai perigE mETi pavanajuDu

iTTi SrI vEMkaTESvaru kRpacE muMdari brahma paTTamEla nunnavaaDu pavanajuDu
chuTTi chuTTi tanaku daasulaina vaariki gaTTi varamuliccE nI ghana pavanajuDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

Pankajaakshulu_PriyaSis


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |