పంకజాక్షులు సొలసిపలికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పంకజాక్షులు సొలసిపలికి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పంకజాక్షులు సొలసిపలికి నగగా- | నింకా నారగించు మిట్లనే అయ్యా ||

చ|| కలవంటకములు పులుగములు దుగ్ధాన్నములు | పలుదెరగులైన అప్పములగములు |
నెలకొన్ననేతులును నిరతంపుచక్కెరలు | గిలుకొట్టుచును నారగించవయ్యా ||

చ|| పెక్కువగు సైదంపు పిండివంటలమీద | పిక్కిటిలు మెఱుగుబొడి బెల్లమును |
వొక్కటిగ గలుపుకొని వొలుపుబప్పులతోడ | కిక్కిరియ నిటు లారగించవయ్యా ||

చ|| కడుమధురమైన మీగడపెరుగులను మంచి- | అడియాల వూరుగాయల రుచులతో |
బడిబడిగ నవకంపు బళ్ళెరంబులతోడ | కడునారగించు వేంకటగిరీంద్రా ||


paMkajAkShulu solasipaliki (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paMkajAkShulu solasipaliki nagagA- | niMkA nAragiMcu miTlanE ayyA ||

ca|| kalavaMTakamulu pulugamulu dugdhAnnamulu | paluderagulaina appamulagamulu |
nelakonnanEtulunu nirataMpucakkeralu | gilukoTTucunu nAragiMcavayyA ||

ca|| pekkuvagu saidaMpupiMDivaMTalamIda | pikkiTilu merxuguboDi bellamunu |
vokkaTiga galupukoni volupubappulatODa | kikkiriya niTu lAragiMcavayyA ||

ca|| kaDumadhuramaina mIgaDaperugulanu maMci- | aDiyAla vUrugAyala ruculatO |
baDibaDiga navakaMpu baLLeraMbulatODa | kaDunAragiMcu vEMkaTagirIMdrA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Pankajaakshulu_PriyaSis


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |