నేనే బ్రహ్మము కోనేరము॥ నేము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నేనే బ్రహ్మము (రాగం: ) (తాళం : )

నేనే బ్రహ్మము కోనేరము॥ నేము
కామించిన స్వతంత్రము గడు లేదుగాన

క్షణములోపలనె సర్వజీవావస్థలూను
గణుతించేవా డొకడు గలడు వేరే
అణుమహత్త్వములందు నంతర్యామైనవాని
ప్రణుతించి దాసులమై బ్రదికేముగాని

పనిగొని యేలుటకు బ్రహ్మాదిదేవతల
గనిపించేవా డోకడు గలడు వేరే
ననిచి సిరుల లక్ష్మీనాథుడైనవాని
అనులవారము నేము బ్రదికేముగాని

సతతరక్షకుడయి శంఖచక్రధరుడయి
గతి శ్రీవేంకటపతి గలడు వేరే
అతనిమఱగు చొచ్చి యానందపరవశాన
బ్రతిలేక యిందరిలో బ్రదికేము గాని


Naenae brahmamu (Raagam:muKaari ) (Taalam: )

Naenae brahmamu konaeramu naemu
Kaamimchina svatamtramu gadu laedugaana

Kshanamulopalane sarvajeevaavasthaloonu
Ganutimchaevaa dokadu galadu vaerae
Anumahattvamulamdu namtaryaamainavaani
Pranutimchi daasulamai bradikaemugaani

Panigoni yaelutaku brahmaadidaevatala
Ganipimchaevaa dokadu galadu vaerae
Nanichi sirula lakshmeenaathudainavaani
Anulavaaramu naemu bradikaemugaani

Satatarakshakudayi samkhachakradharudayi
Gati sreevaemkatapati galadu vaerae
Atanima~ragu chochchi yaanamdaparavasaana
Bratilaeka yimdarilo bradikaemu gaani


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |