నేనెయనగనేలా నీ మనసూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నేనెందువోయె తానెందువోయీ (రాగం: కేదార గౌళ) (తాళం : )

నేనెయనగనేలా నీ మనసూ నెరగదా
ఆనవెట్టి చెప్పే జుమ్మీ ఆసగింతు నీకు

చిగిరించే కోపమున చేదైన వలపు
తగనట్టి తమకాన దీపాయరా
వొగరు గాకల చేత నుడికేటి దేహము
సగము మొగమాటాన జల్లనాయరా

చిమ్మిరేగే జగడాల చీకటైన మోహము
దిమ్మరి యెడమాటల దేటవారెరా
సమ్మతిగా నీ వొట్ల సైంచని పొందులు
యెమ్మెల కోరికలచే నితవాయరా

చెదని రేసుల చిన్నబోయే మోములు
కదిసి మేను సోకితే గళ రేగెరా
వెదకి నీవు నేనూ శ్రీవెంకటనాథ కూడగా
మదిలోని మచ్చికలు మక్కళించెరా


nEneMduvOye tAneMduvOyI (Raagam:kEdAra gauLa) (Taalam: )

nEneyanaganElA nee manasU neragadaa
aanaveTTi ceppE jummI aasagiMtu neeku

cigiriMcE kOpamuna cEdaina valapu
taganaTTi tamakaana deepaayaraa
vogaru gaakala cEta nuDikETi dEhamu
sagamu mogamaaTaana jallanaayarA

cimmirEgE jagaDaala cIkaTaina mOhamu
dimmari yeDamaaTala dETavaarerA
sammatigaa nee voTla saiMcani poMdulu
yemmela kOrikalacE nitavaayaraa

cedani rEsula cinnabOyE mOmulu
kadisi mEnu sOkitE gaLa rEgerA
vedaki neevu nEnU SrIveMkaTanaatha kooDagaa
madilOni maccikalu makkaLiMceraa


బయటి లింకులు[మార్చు]

NenenduvoyeTanenduvoye


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |