నేనెంత చిన్ననైనా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నేనెంత చిన్ననైనా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నేనెంత చిన్ననైనా నీకే సులభము గాని | పూని నా సరివారికి బొడవే సుమ్మీ ||

చ|| యిచ్చకపు పతివి నీవేమన్నా నితవే నాకు | కొచ్చికొచ్చి తిట్టినాను కోపమున్నదా |
తెచ్చుకొన్న నీసతులు తేనె మాటాడినాను | మచ్చరములై పెరిగి మర్మములు నాటురా ||

చ|| నీటున బ్రాణవిభుడ నీవేమి సేసినా | వాటమై మొక్కుదు గాక వాసి వట్టేనా |
పాతకపు సవతులు నయగారాలు సేసినా | యీటెల పోట్లే కాక యింతకోపేనా ||

చ|| చేరినిన్ను నేలినట్టి శ్రీ వేంకటేశ నీవు | యేరీతి నుండినాను యెరవున్నదా |
సారెకు నీవు ముట్టిన సవతులు వద్దనున్నా | నీరసమె రేగు గాని యీయకోలు గాదురా ||


nEneMta cinnanainA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nEneMta cinnanainA nIkE sulaBamu gAni | pUni nA sarivAriki boDavE summI ||

ca|| yiccakapu pativi nIvEmannA nitavE nAku | koccikocci tiTTinAnu kOpamunnadA |
teccukonna nIsatulu tEne mATADinAnu | maccaramulai perigi marmamulu nATurA ||

ca|| nITuna brANaviBuDa nIvEmi sEsinA | vATamai mokkudu gAka vAsi vaTTEnA |
pAtakapu savatulu nayagArAlu sEsinA | yITela pOTlE kAka yiMtakOpEnA ||

ca|| cErininnu nElinaTTi SrI vEMkaTESa nIvu | yErIti nuMDinAnu yeravunnadA |
sAreku nIvu muTTina savatulu vaddanunnA | nIrasame rEgu gAni yIyakOlu gAdurA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |