నేనెంతవాడను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నేనెంతవాడను నిన్నడిగ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నేనెంతవాడను నిన్నడిగి నంటే | వీనుల నీకథలెల్లా వినుటేగా ||

చ|| అలిగిన అలుగక అన్యులు మరిదూరి | పలికినను మారు పలుకక వాదు |
తలచిన కలుగకసరి కొట్టినను గాని | మూలుగనివాడే గదా ముక్తికి నర్హుడు ||

చ|| నగినను తానగక నాతులెవ్వరైన | తగిలి పెసగిన తగులక |
వగచినా వగవక వ్రతము చేరిచె మంటే | మొగమోడకున్నవాడే ముక్తికి నర్హుడు ||

చ|| విరిచినా విరువక విష్ణుభక్తియె దాటున | వెరపించిన మరి వెడవక |
నెరవై శ్రీ వేంకటేశ నీ పాదములె నమ్మి | మెరుగు లేనివాడె ముక్తికి నర్హుడు ||


nEneMtavADanu ninnaDigi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nEneMtavADanu ninnaDigi naMTE | vInula nIkathalellA vinuTEgA ||

ca|| aligina alugaka anyulu maridUri | palikinanu mAru palukaka vAdu |
talacina kalugakasari koTTinanu gAni | mUluganivADE gadA muktiki narhuDu ||

ca|| naginanu tAnagaka nAtulevvaraina | tagili pesagina tagulaka |
vagacinA vagavaka vratamu cErice maMTE | mogamODakunnavADE muktiki narhuDu ||

ca|| viricinA viruvaka viShNuBaktiye dATuna | verapiMcina mari veDavaka |
neravai SrI vEMkaTESa nI pAdamule nammi | merugu lEnivADe muktiki narhuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |