నెలమూడు శోభనాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నెలమూడు శోభనాలు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికిదగు | కలకాలమును నిచ్చకల్యాణమమ్మా ||

చ|| రామనామమతనిది రామవు నీవైతేను | చామన వర్ణమతడు చామవు నీవు |
వామనుడందురతని వామనయనవు నీవు | ప్రేమపుమీ యిద్దరికి పేరుబలమొకటే ||

చ|| హరి పేరాతనికి హరిణేక్షణవు నీవు | కరిగాచెదాను నీవు కరియానవు |
సరి జలధిశాయి జలధికన్యవు నీవు | బెరసి మీయిద్దరికి బేరుబలమొకటే ||

చ|| జలజ నాభుడతడు జలజముఖివి నీవు | అలమేలుమంగవు నిన్నెలమెదాను |
ఇలలో శ్రీవేంకటేశుడిటు నిన్నురానమోచె | పిలిచి పేరుచెప్పెబేరుబలమొకటే ||


nelamUDu SOBanAlu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nelamUDu SOBanAlu nIku natanikidagu | kalakAlamunu niccakalyANamammA ||

ca|| rAmanAmamatanidi rAmavu nIvaitEnu | cAmana varNamataDu cAmavu nIvu |
vAmanuDaMduratani vAmanayanavu nIvu | prEmapumI yiddariki pErubalamokaTE ||

ca|| hari pErAtaniki hariNEkShaNavu nIvu | karigAcedAnu nIvu kariyAnavu |
sari jaladhiSAyi jaladhikanyavu nIvu | berasi mIyiddariki bErubalamokaTE ||

ca|| jalaja nABuDataDu jalajamuKivi nIvu | alamElumaMgavu ninnelamedAnu |
ilalO SrIvEMkaTESuDiTu ninnurAnamOce | pilici pEruceppebErubalamokaTE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://www.esnips.com/doc/f8089bac-a2bc-4b49-bacf-85fd9fe1afcf/nelamUdu

http://www.esnips.com/doc/8af1d704-44c4-4466-a2c6-6ef2dbaff16a/nela-moodu-sobhanalu

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |