నెలత చక్కదనమే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నెలత చక్కదనమే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నెలత చక్కదనమే నిండు బండారము నీకు | గలిగె గనకలక్ష్మీ కాంతుడవైతివి ||

చ|| పడతి నెమ్మోమునకు బంగారు కళలుదేరీ | వెడలే సెలవి నవ్వే వెండిగనులు |
అడియాలమగు మోవినదె పగడపుదీగె | నిడువాలుదనమే నీలముల రాశి ||

చ|| తరుణి పాదపు గోళ్ళు తళుకుల వజ్రములు | పరగు జేతిగోళ్ళె పద్మరాగాలు |
అంది కన్నుల తేటలాణి ముత్తెపు సరులు | సరి బచ్చల కొండలు చనుమొనలు ||

చ|| చెలితేనె మాటలు జిగి బుష్యరాగాలు | వలపు తెరసిగ్గులు వైడూర్యాలు |
తొలకు ననురాగాలే దొడ్డ గోమేధికాలు | కలసితీకెను శ్రీవేంకటేశు కౌగిటను ||


nelata cakkadanamE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nelata cakkadanamE niMDu baMDAramu nIku | galige ganakalakShmI kAMtuDavaitivi ||

ca|| paDati nemmOmunaku baMgAru kaLaludErI | veDalE selavi navvE veMDiganulu |
aDiyAlamagu mOvinade pagaDapudIge | niDuvAludanamE nIlamula rASi ||

ca|| taruNi pAdapu gOLLu taLukula vajramulu | paragu jEtigOLLe padmarAgAlu |
aMdi kannula tETalANi muttepu sarulu | sari baccala koMDalu canumonalu ||

ca|| celitEne mATalu jigi buShyarAgAlu | valapu terasiggulu vaiDUryAlu |
tolaku nanurAgAlE doDDa gOmEdhikAlu | kalasitIkenu SrIvEMkaTESu kaugiTanu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |