నెరవాది సాహసులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
(రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నెరవాది సాహసులు నిత్యశూరులు | దురిత విదూరులు ధృవాదులు ||

చ|| తక్కక శ్రీహరిభక్తితపాలుసేసి యెక్కిరి | చక్కగా వైకుంఠము సనకాదులు |
వొక్కట విష్ణుకథలు వోడసేసుక దాటిరి | పెక్కు సంసారజలధి భీష్మాదులు ||

చ|| కడువిరక్తి యనేటి కత్తులనే నరకిరి | నడుమ భవపాశముల నారదాదులు |
బడినే హరిదాసులపౌజులు గూడుకొనిరి | నుడివడ కిహమందే శుకాదులు ||

చ|| పరమశాంతములనే పట్టపేనుగులమీద || వరుసల నేగేరు వ్యాసాదులు |
సిరుల శ్రీవేంకటేశు జేరి సుఖము బొందిరి | బెరసి దాస్యమున విభీషణాదులు ||


neravAdi sAhasulu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| neravAdi sAhasulu nityaSUrulu | durita vidUrulu dhRuvAdulu ||

ca|| takkaka SrIhariBaktitapAlusEsi yekkiri | cakkagA vaikuMThamu sanakAdulu |
vokkaTa viShNukathalu vODasEsuka dATiri | pekku saMsArajaladhi BIShmAdulu ||

ca|| kaDuvirakti yanETi kattulanE narakiri | naDuma BavapASamula nAradAdulu |
baDinE haridAsulapaujulu gUDukoniri | nuDivaDa kihamaMdE SukAdulu ||

ca|| paramaSAMtamulanE paTTapEnugulamIda || varusala nEgEru vyAsAdulu |
sirula SrIvEMkaTESu jEri suKamu boMdiri | berasi dAsyamuna viBIShaNAdulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |