నెయ్యములలో నేరెళ్ళో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నెయ్యములలో నేరెళ్ళో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నెయ్యములలో నేరెళ్ళో | వొయ్యన వూరెడి వువ్విళ్ళో ||

చ|| పలచని చెమటల బాహుమూలముల | చెలములలోనా జెలువములే |
ధళధళమను ముత్యపు జెరగు సురటి | దులిపేటి నీళ్ళ తుంపిళ్ళో ||

చ|| తొటతొత గన్నుల దొరిగేటినీళ్ళ | చిటిపొటి యలుకలు చిరునగవే |
వట ఫలంబు నీ వన్నెల మోవికి | గుటుకల లోనా గుక్కిళ్ళో ||

చ|| గరిగరికల వేంకటపతి కౌగిట | పరిమళములలో బచ్చనలు |
మరునివింటి కమ్మనియంప విరుల | గురితాకులినుప గుగ్గిళ్ళో ||


neyyamulalO nEreLLO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| neyyamulalO nEreLLO | voyyana vUreDi vuvviLLO ||

ca|| palacani cemaTala bAhumUlamula | celamulalOnA jeluvamulE |
dhaLadhaLamanu mutyapu jeragu suraTi | dulipETi nILLa tuMpiLLO ||

ca|| toTatota gannula dorigETinILLa | ciTipoTi yalukalu cirunagavE |
vaTa PalaMbu nI vannela mOviki | guTukala lOnA gukkiLLO ||

ca|| garigarikala vEMkaTapati kaugiTa | parimaLamulalO baccanalu |
maruniviMTi kammaniyaMpa virula | guritAkulinupa guggiLLO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |